Medlemskap

Bli medlem 2017

Så här gör du:
Betala in aktuellt belopp, se nedan, till PG 22 27 39-5 (mottagare: Liljevalchs Vänner). Märk talongen ”Ny medlem”.

Ange på talongen:  

  • Ditt för- och efternamn, utdelningsadress, postnummer och ort
  • Din e-postadress
  • Frivillig uppgift: Ditt födelseår (ej personnummer) = statistikuppgift.
  • Om det gäller familjemedlemskap ange namn på samtliga som medlemskapet gäller.

Om har svårt att få plats på PG-talongen med alla uppgifter eller betalar via internet sänd ovanstående uppgifter parallellt till info@liljevalchsvanner.com skriv ”Ny medlem” i ämnesraden.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Medlemskortet som är personligt skickas per post när vi fått in avgiften.

Enskild medlem: Årsavgiften för 2017 är 240 kronor.

Familjemedlemskap (2 vuxna samt barn under 18 år på samma adress): 360 kronor för 2017.

Gåvomedlemskap

Betala in rätt avgift (se ovan) till PG 22 27 39 – 5.  Ange namn och adress på mottagaren och glöm inte att ange ditt eget namn och att det gäller gåva. Du kan också mejla uppgifterna till info@liljevalchsvanner.com om allt inte ryms på talongen.  Så snart vi har fått avgiften skickar vi medlemskort och programinformation till den nya medlemmen med en hälsning från dig. Vi måste ha beloppet på PG minst 14 dagar innan gåvan ska vara framme.


Medlemsförmåner

På Liljevalchs Konsthall

  • Fri entré till Liljevalchs Konsthall (dock ej till konsthallens avgiftsbelagda specialarrangemang (se nedan)
  • 10 procents rabatt på konsthallens egna produkter
  • 20 procents rabatt på utställningskataloger

Visa upp ditt medlemskort i entrén/butiken.
Ej fri entré för Liljevalchs Vänner till konsthallens specialarrangemang som ligger utanför konsthallens ordinarie programverksamhet, exempelvis ”Alltid på en måndag”, till vilket plats inte bokas i förväg.

På restaurang Blå Porten

  • 1 läskedryck eller 1 kaffe när du beställer mat
  • 1 kaffe när du beställer kaka, bakverk eller smörgås

Visa upp ditt medlemskort i kassan.

Två konstutlottningar per år

Du deltar i Liljevalchs vänners konstlotteri på föreningens ordinarie årsmöte. Tre vinster, och ibland fler, lottas på föreningens ordinarie årsmöte. På höstmötet deltar du också i konstlotteriet ”Till Gunilla Norrbys minne”. För båda lotterierna gäller att alla på mötet närvarande medlemmar med giltigt medlemskort deltar i dragningen.