Liljevalchs Vänner – Styrelse 2017-04-05–2018-04-05

Liljevalchs Vänner – Styrelse
Birgitta Rolff, Ordförande
Agneta Båkman
Bengt Strömberg
Britt-Marie Juslin
Marita Anundi
Ulla Malm
Wanja Eriksson

Revisorer
Erik Thordmark, Revisor
Per Wejke, Revisor/ersättare

Valberedning
Kerstin Math, Sammankallande
Brita Hesser Skantze, Ledamot
Peggy Eklund, Ledamot