Aktuellt

Medlemskap
– Den som anmäler sig som medlem nu i november och december 2016 blir då medlem under resten av 2016 och hela 2017!
– Välkommen att läsa om medlemskap och program under dessa rubriker på hemsidan.

Bästa hälsningar Liljevalchs Vänners styrelse
genom
Kerstin Math
Ordförande i Liljevalchs Vänner

Liljevalchs konsthall har stängt för renovering och grundförstärkning under 2016.

Liljevalchs vänner fortsätter som tidigare med sina aktiviteter.

Ny ordförande för Liljevalchs Vänner

På årsmötet den 21 april 2016 valdes Kerstin Math till ny ordförande. Kerstin driver ett galleri i Råcksta/Vällingby där hennes egen och andra konstnärers konst visas. Hon undervisar i akvarellmålning. Hennes idérikedom, energi och goda humör kommer tillsammans med hennes erfarenhet som projektledare för kommittéer, från olika roller i flera föreningsstyrelser och från ordförandeskapet för SIS konstförening att vara en tillgång för Liljevalchs Vänner.

Jag gratulerar Liljevalchs Vänner till den nya ordföranden och önskar Kerstin och styrelsen allt gott för framtiden!

Pia Idenstedt, avgående ordförande

Program och medlemskap

Se föreningens kommande aktiviteter i vårt Program.

Liljevalchs Vänner är vänförening till konsthallen.  Varför inte ett gåvomedlemskap i present till någon av dina vänner? Läs mer om Medlemskap! 

På Liljevalchs konsthall: 

Konsthallen är stängd för byggnadsarbeten. Innan den nya konsthallsbyggnaden påbörjas behöver man bl. a. grundförstärka den nuvarande byggnaden. Information kommer att lämnas när konsthallen öppnas igen.